Kamis, 28 Juli 2011

KRUNA MIWAH KOSA BASA ANYAR BASA BALI

Rikala macunduk, nyambrama tamiu itawi ngawitin mapidarta, sampun lumrah nganggen panyambrama "Om Swastyastu". Om wit saking kruna AUM, meteges nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Swastyastu wit saking kruna swasti miwah astu; Swasti meteges selamat utawi manggih rahayu; Astu mateges dumadak utawi mogi-mogi (semoga). dados Om Swastiastu mateges Ratu Sang Hyan Widhi (Betara), mogi-mogi manggih rahayu. Yening ngucapang salam ring ajeng nenten pisan dados balik-balikang sekadi Swastyastu Om. puniki janten nenten becik utawi nenten patut. Ring paguyuban serahina, sanistayannyane sane patut kaucapang wantah Swastyastu. Kaanggen nyawis salam Om Swastyastu! taler becik yening nganggen Om Swastyastu!. Kruna Asti meteges wenten polih pengater su meteges luwih, becik. Dados mateges kawentenan sane becik utawi selamat.

Saking kruna Swasti raris metu salam Swasti Prapta sane mateges selamat datang. Swasti Lumaku selamat jalan, Swasti Enjing mateges selamat pagi, Swasti Sandia mateges selamat sore, Swasti Wengi mateges selamat malam miwah Swasti Rahina mateges selamat siang (misal)

2 komentar:

rare angon mengatakan...

niki wawu becik panyuratanne lan daging unteng pikenohnyane, rahajeng mebasa Bali, ajeg bali...
| | | Help You See Beyond Reality | | |

Dik Adjust mengatakan...

suksma nggih ;)dumogi sane purun kaaturang tityang ring blog puniki, dados kaangen ring kauripan sewai-wai..